Beseda s přeživší holocaustu paní Michaelou Vidlákovou

  • holocaust 2

    holocaust 2

  • holocaust

    holocaust